Komteska

Báseň

Pohádka pro dospělé


Maybe

báseň


Neustále pobízel a štval svého koně,

přes pole, lesy, potoky, stráně.

V hlavě měl pouze jediné,

zoufalý výraz jeho milé,

při loučení.

Svatby jejich, že nebude,

zastoupí ho jiný ženich.

bohatší, mocnější, starý.

Dojel na panství svého soka,

všichni veselí, hodují,

smutnou nevěstu koutkem oka sledují.

Milenci, jejichž lásce není dáno,

setkali se zde, děvče již vdáno.

Obejmutí, pohledy rozpačné,

ženich hledí, zasahovat začne.

Sokova čeládka na povel kdesi mizí,

děvče zmatené, stékají slzy.

Na stole nože,

ženy volají muže.

Marně, stařec je v převaze,

milence s krví na hrudníku, v provaze,

vedou k rybníku, kde zemře.

Novomanželská lože,

plná krve je.

Ženich starý, opilý, odporný,

teď leží ve své krvi z ostudy.

Děvče k rybníku hned běželo,

z vody vytahuje chladně červené tělo.

Srdce sevřené steskem,

otáčí mrtvolu i s jejím nádechem.

Milenci jsou spolu,

avšak ne na dlouho.

Čeládka všední nástroje,

do dvou těl naplněných lásku, bodá je.

Starý muž byl zabit,

čin svůj chtěl zaplatit.

Děvče pomatené,

mladý muž tělo krví potřísněné,

umírají spolu, jejich láska nabývá nesmrtelnosti.

Čeládka krutá a unáhlená,

ze své slepé zlosti,

zabije dvě lidské bytosti.

 
ZaWeB myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Děkuji za návštěvu a přijďte zase.

Free cursors for MySpace at www.totallyfreecursors.com!